Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dokumenty na stiahnutie

  Protokol o skúške vzorky č. 2204/P/0524

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Evidencia štandardov kvality VODA -odpadová Veľkosť: 979.5 kB Formát: pdf Dátum: 28.2.2022
Akreditovaný rozbor pitnej vody Veľkosť: 1.91 MB Formát: pdf Dátum: 22.9.2022
Akreditovaný rozbor pitnej vody Veľkosť: 1.91 MB Formát: pdf Dátum: 22.9.2022
Protokol ČOV 2207 Veľkosť: 2.18 MB Formát: pdf Dátum: 1.8.2022
Protokol Voda Veľkosť: 1.71 MB Formát: pdf Dátum: 1.8.2022
Protokol o skúške č.0674 Veľkosť: 4.51 MB Formát: pdf Dátum: 15.7.2022
Protokol o skúške č. 0675 Veľkosť: 4.75 MB Formát: pdf Dátum: 15.7.2022
Protokol o skúške vzorky Veľkosť: 2.52 MB Formát: pdf Dátum: 1.6.2022
Protokol o skúške vzorky voda Veľkosť: 1.9 MB Formát: pdf Dátum: 3.5.2022
Protokol o odbere odpadových vôd č. 5012022 Veľkosť: 2.49 MB Formát: pdf Dátum: 17.10.2022
Evidencia štandardov kvality VODA- pitná Veľkosť: 1.1 MB Formát: pdf Dátum: 28.2.2022
Protokol Čov 11 21 Veľkosť: 2.08 MB Formát: pdf Dátum: 8.12.2021
Protokol ČOV Veľkosť: 2.2 MB Formát: pdf Dátum: 23.2.2022
Protokol o skúške Čov Veľkosť: 2.09 MB Formát: pdf Dátum: 18.10.2021
Protokol o odbere odpadových vôd Veľkosť: 2.38 MB Formát: pdf Dátum: 4.8.2021
Protokol o skúške vzorky- pitná voda Veľkosť: 3.45 MB Formát: pdf Dátum: 4.8.2021
Protokol o skúške vzorky Čov Veľkosť: 2.05 MB Formát: pdf Dátum: 28.5.2021
Návrh VZN č.6/2020 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Veľkosť: 56 kB Formát: doc Dátum: 31.1.2020
Protokol o skúške vzorky č 2307 P 0905 Veľkosť: 1.72 MB Formát: pdf Dátum: 18.7.2023
ŠK VV Mankovce 2023 Veľkosť: 266.5 kB Formát: pdf Dátum: 28.2.2024
ŠK VK Mankovce 2023 Veľkosť: 263.4 kB Formát: pdf Dátum: 28.2.2024
Potvrdenie ŠK VK Mankovce 2023 Veľkosť: 99.9 kB Formát: pdf Dátum: 28.2.2024
Potvrdenie ŠK VV Mankovce 2023 Veľkosť: 99.9 kB Formát: pdf Dátum: 28.2.2024
Rozbory ČOV Veľkosť: 2.04 MB Formát: pdf Dátum: 12.2.2024
kohútik v kuchyni Veľkosť: 1.71 MB Formát: pdf Dátum: 23.11.2023
Čov Veľkosť: 2.23 MB Formát: pdf Dátum: 23.11.2023
Rozbory čistiarenský kal Veľkosť: 1.96 MB Formát: pdf Dátum: 1.8.2023
Výzva na predkladanie ponúk §117-Úprava verejného priestranstva v obci Mankovce Veľkosť: 71.6 kB Formát: docx Dátum: 6.2.2020
Rozbor ventil na potrubí Veľkosť: 4.1 MB Formát: pdf Dátum: 13.7.2023
Rozbor kohútik v kuchynke Veľkosť: 4.09 MB Formát: pdf Dátum: 13.7.2023
Potvrdenie o cene Veľkosť: 1.78 MB Formát: pdf Dátum: 24.5.2023
Protokol o skúške vzorky 2304 Veľkosť: 1.75 MB Formát: pdf Dátum: 5.5.2023
Evidencia štandardov Voda -odpadová Veľkosť: 2.11 MB Formát: pdf Dátum: 27.2.2023
Evidencia štandardov pitná voda Veľkosť: 2.68 MB Formát: pdf Dátum: 27.2.2023
Protokol o odbere odp.vôd Veľkosť: 2.38 MB Formát: pdf Dátum: 10.2.2023
Zápisnica z 12. zasadnutia obce Mankovce konaného dňa 19. novembra 2020o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ Veľkosť: 27.1 kB Formát: docx Dátum: 27.11.2020
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 13/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom Veľkosť: 13.5 kB Formát: docx Dátum: 5.8.2020
Protokol o skúškach vzorky ČOV Mankovce Veľkosť: 2.35 MB Formát: pdf Dátum: 10.8.2020
Dodatok č. 1 k VZN č. 13/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom Veľkosť: 13.4 kB Formát: docx Dátum: 21.8.2020
ápisnica z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 20.08.2020 Veľkosť: 24.9 kB Formát: docx Dátum: 20.8.2020
Protokol o skúškach vzorky ČOV Mankovce Veľkosť: 2.2 MB Formát: pdf Dátum: 21.10.2020
Protokol o skúškach vzorky ČOV Mankovce Veľkosť: 1.35 MB Formát: pdf Dátum: 6.11.2020
Návrh rozpočtu obce Mankovce na roky 2021, 2022, 2023 Veľkosť: 360.5 kB Formát: pdf Dátum: 24.11.2020
Návrh VZN č. 3/2021 Veľkosť: 15.5 kB Formát: docx Dátum: 26.11.2020
Protokoly o skúške vody- pitná voda Veľkosť: 4.84 MB Formát: pdf Dátum: 7.7.2020
Rozpočet 2021,2022.2023 Veľkosť: 15.7 MB Formát: pdf Dátum: 15.12.2020
VZN č.3/2021 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Veľkosť: 29.9 kB Formát: docx Dátum: 15.12.2020
Zápisnica z 13. zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2020 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu Veľkosť: 23.8 kB Formát: docx Dátum: 15.12.2020
Protokol o skúške vzorky vody Veľkosť: 5.53 MB Formát: pdf Dátum: 20.1.2021
Protokol o skúškach vzorky ČOV Mankovce Veľkosť: 2.21 MB Formát: pdf Dátum: 22.2.2021
Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ obce Mankovce konaného dňa 19.02.2021 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ Veľkosť: 22.5 kB Formát: docx Dátum: 22.2.2021
Evidencia štandardov kvality, Voda- Odpadová Veľkosť: 158.6 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2021
ŠK OV 2019 Obec Mankovce Veľkosť: 19.9 kB Formát: docx Dátum: 18.3.2020
Výzva na predkladanie ponúk §117-Príloha č.5 Projektová dokumentácia a zadanie2921
Súbory, ktoré obsahuje archív: Príloha ƒ. 5 Projektová dokumentácia a Zadanie/11-2019 - Θprava verejného priestranstva Mankovce [zadanie].xls, Príloha ƒ. 5 Projektová dokumentácia a Zadanie/2019_133_UPRAVA VEREJNEHO PRIESTRANSTVA V OBCI MANKOVCE_01.pdf, Príloha ƒ. 5 Projektová dokumentácia a Zadanie/2019_133_UPRAVA VEREJNEHO PRIESTRANSTVA V OBCI MANKOVCE_02.pdf, Príloha ƒ. 5 Projektová dokumentácia a Zadanie/2019_133_UPRAVA VEREJNEHO PRIESTRANSTVA V OBCI MANKOVCE_03.pdf, Príloha ƒ. 5 Projektová dokumentácia a Zadanie/MANKOVCE_sprievodna správa.doc, Príloha ƒ. 5 Projektová dokumentácia a Zadanie/MANKOVCE_suhrnná tech.sprava.doc, Príloha ƒ. 5 Projektová dokumentácia a Zadanie/MANKOVCE_technická spáva.doc
Veľkosť: 1.15 MB Formát: zip Dátum: 6.2.2020
Výstavba multifunkčného ihriska v obci Mankovce," Financované z prostriedkov EPFRV 2014-2020" Veľkosť: 159.4 kB Formát: pdf Dátum: 13.2.2020
VZN č. 6/2020 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Veľkosť: 517.5 kB Formát: doc Dátum: 18.2.2020
Zápisnica z 9.zasadnutia OZ obce Mankovce konaného dňa 17.februára 2020 o 17,00 hod v zasadačke OcÚ Veľkosť: 29 kB Formát: docx Dátum: 18.2.2020
Protokol o skúške vzorky č.:20020144, 20020145 Veľkosť: 2.24 MB Formát: pdf Dátum: 9.3.2020
O Z N A M - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra Veľkosť: 15 kB Formát: docx Dátum: 12.3.2020
Informácia o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3, zákona č. 543/2002 Z.z. Veľkosť: 14.4 kB Formát: docx Dátum: 17.3.2020
ŠK 2019 voda pitná Obec Mankovce Veľkosť: 19.9 kB Formát: docx Dátum: 18.3.2020
Evidencia štandardov kvality-Voda- pitná Veľkosť: 168.8 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2021
Záverečný účet obce za r. 2019 - návrh Veľkosť: 394.5 kB Formát: doc Dátum: 15.4.2020
Čo má vedieť škôlkar Veľkosť: 365.4 kB Formát: pdf Dátum: 5.5.2020
Zápis detí do Materskej školy Mankovce Veľkosť: 201.1 kB Formát: pdf Dátum: 5.5.2020
Protokol o skúškach vzorky ČOV Mankovce Veľkosť: 2.43 MB Formát: pdf Dátum: 13.5.2020
Zápisnica z 10. zasadnutia OZ obce Mankovce konaného dňa 4.05.2020 Veľkosť: 24.8 kB Formát: docx Dátum: 4.5.2020
Správa nezávislého audítora Veľkosť: 1.84 MB Formát: pdf Dátum: 6.7.2020
Individuálna výročná správa Obce Mankovce za rok 2019 Veľkosť: 9.15 MB Formát: pdf Dátum: 6.7.2020