Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

2019

   

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Záverečný účet obce za rok 2018 - návrh Veľkosť: 320.5 kB Formát: doc Dátum: 15.4.2019
Informácia o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3, zákona č. 543/2002 Z.z. Veľkosť: 492.4 kB Formát: pdf Dátum: 11.7.2019
Zápisnica z 5.zasadnutia OZ konaného dňa 17. júna 2019 v zasadačke OcÚ Veľkosť: 22.6 kB Formát: docx Dátum: 20.6.2019
Protokol o skúške vzorky - odpadová voda Veľkosť: 2.16 MB Formát: pdf Dátum: 18.6.2019
Protokol o skúške vzorky - pitná voda Veľkosť: 2.21 MB Formát: pdf Dátum: 18.6.2019
Individuálna výročná správa Obce Mankovce za rok 2018 Veľkosť: 8.71 MB Formát: pdf Dátum: 17.6.2019
Správa nezávislého audítora Veľkosť: 1.28 MB Formát: pdf Dátum: 17.6.2019
Zápisnica zo 4.zasadnutia OZ obce Mankovce konaného dňa 29.04.2019 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ Veľkosť: 26.2 kB Formát: docx Dátum:
Výzva na predloženie cenovej ponuky Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Veľkosť: 458.5 kB Formát: pdf Dátum: 10.5.2019
Návrh na plnenie kritérií Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Veľkosť: 30.7 kB Formát: docx Dátum: 10.5.2019
Označenie priestranstiev Veľkosť: 420.6 kB Formát: pdf Dátum: 10.5.2019
Súhrnné čestné vyhlásenie Veľkosť: 106 kB Formát: doc Dátum: 10.5.2019
Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja Veľkosť: 312.4 kB Formát: pdf Dátum: 17.4.2019
Návrh VZN č. 11/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mankovce Veľkosť: 47.5 kB Formát: doc Dátum: 19.7.2019
Zverejnenie mailovej adresy pre "Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 Veľkosť: 212.3 kB Formát: pdf Dátum: 22.3.2019
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová Veľkosť: 745.7 kB Formát: pdf Dátum: 16.3.2019
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná Veľkosť: 658.8 kB Formát: pdf Dátum: 16.3.2019
Rozbory-Čistiareň odpadových vôd Mankovce Veľkosť: 437.9 kB Formát: pdf Dátum: 11.3.2019
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 Veľkosť: 353.7 kB Formát: pdf Dátum: 26.2.2019
Kandidáti na prezidenta SR 2019 Veľkosť: 27 kB Formát: doc Dátum: 26.2.2019
Úradné hodiny obecného úradu Mankovce od 01.03.2019 Veľkosť: 175 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2019
Zápisnica z 3. zasadnutia OZ obce Mankovce Veľkosť: 24 kB Formát: docx Dátum: 20.2.2019
Zverejnenie e-mailovej adresy pre "Voľby prezidenta SR" Veľkosť: 168 kB Formát: pdf Dátum: 30.1.2019
Voľby prezidenta SR Veľkosť: 26.5 kB Formát: docx Dátum: 24.1.2019
Verejná vyhláška - oprava rozhodnutia Veľkosť: 695.8 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2019
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Mankovce Veľkosť: 814.9 kB Formát: pdf Dátum: 7.1.2019
Návrh VZN č. 4/2020 o podmienkach odpadových vôd do splaškovej kanalizácie Veľkosť: 38 kB Formát: doc Dátum: 28.11.2019
VZN č. 4/2020 o podmienkach odpadových vôd do splaškovej kanalizácie Veľkosť: 474 kB Formát: doc Dátum: 13.12.2019
VZN č. 5/2020 prevádzkový poriadok pohrebiska Veľkosť: 537 kB Formát: doc Dátum: 13.12.2019
Metodický pokyn starostu obce o ostatných poplatkoch Veľkosť: 471.5 kB Formát: doc Dátum: 13.12.2019
VZN č.1/2020 o dani z nehnuteľnosti Veľkosť: 509.5 kB Formát: doc Dátum: 13.12.2019
Zápisnica z 8. zasadnutia OZ obce Mankovce konaného dňa 12.12.2019 o 17,00 hod. Veľkosť: 3.08 MB Formát: pdf Dátum: 12.12.2019
VZN č. 3/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Veľkosť: 475 kB Formát: doc Dátum: 13.12.2019
Protokol o skúške vzorky Obecná studňa - ventil na potrubí Veľkosť: 3.18 MB Formát: pdf Dátum: 3.12.2019
Pozvánka na prednášku Veľkosť: 192.8 kB Formát: docx Dátum: 3.12.2019
Rozpočet hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Mankovce na roky: 2020, 2021 a 2022 - návrh Veľkosť: 75 kB Formát: xlsx Dátum: 28.11.2019
Návrh VZN č.1/2020 o dani z nehnuteľnosti Veľkosť: 73.5 kB Formát: doc Dátum: 28.11.2019
Návrh VZN č.2/2020 daň za psa Veľkosť: 38.5 kB Formát: doc Dátum: 28.11.2019
Návrh VZN č. 3/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Veľkosť: 39.5 kB Formát: doc Dátum: 28.11.2019
VZN č. 2/2020 o podmienkach určovania dane za psa Veľkosť: 474.5 kB Formát: doc Dátum: 13.12.2019
Návrh VZN č. 5/2020 prevádzkový poriadok pohrebiska Veľkosť: 100 kB Formát: doc Dátum: 28.11.2019
Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ obce Mankovce konaného dňa 18. novembra 2019 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ Veľkosť: 24.3 kB Formát: docx Dátum: 27.11.2019
Výzva na odstránenie stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť prevádzky elektrických vedení Veľkosť: 835.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.11.2019
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 Veľkosť: 291.6 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2019
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 - informácia pre voliča Veľkosť: 1.56 MB Formát: pdf Dátum: 8.11.2019
Protokol o skúške vzorky odpadová voda - kal Veľkosť: 1.09 MB Formát: pdf Dátum: 8.11.2019
Zverejnenie mailovej adresy na doručovanie adresy pre voľbu poštou "Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky" Veľkosť: 63.5 kB Formát: doc Dátum: 8.11.2019
Úradné hodiny-Obecný úrad Mankovce od 01.11.2019 Veľkosť: 463 kB Formát: doc Dátum: 1.11.2019
Protokol o skúške vzorky - odpadová voda Veľkosť: 2.25 MB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Ďakovný list Veľkosť: 452.5 kB Formát: pdf Dátum: 10.9.2019
Protokol o skúške vzorky - odpadová voda Veľkosť: 2.14 MB Formát: pdf Dátum: 8.8.2019
Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ obce Mankovce konaného dňa 02. augusta 2019 Veľkosť: 2.99 MB Formát: pdf Dátum: 8.8.2019