Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

2018

  

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Informácia pre voliča Veľkosť: 837.5 kB Formát: pdf Dátum: 12.7.2018
Uverejnenie Výsledkov volieb Veľkosť: 298.8 kB Formát: pdf Dátum: 12.11.2018
Individuálna výročná správa obce Mankovce za rok 2017 Veľkosť: 5.13 MB Formát: pdf Dátum: 15.10.2018
Informácia podľa § 82, odsek 7, zákona č. 543/2002 Zb.z. Veľkosť: 12.3 kB Formát: docx Dátum: 15.10.2018
Verejná vyhláška-Predĺženie platnosti územného rozhodnutia č. 117/2015-005-RB Veľkosť: 1016.7 kB Formát: pdf Dátum: 2.10.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Mankovce Veľkosť: 236.3 kB Formát: pdf Dátum: 24.9.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Mankovciach Veľkosť: 452.2 kB Formát: pdf Dátum: 24.9.2018
Oznam pre kandidujúce subjekty... Veľkosť: 187.2 kB Formát: pdf Dátum: 7.9.2018
Uvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných 10. novembra 2018 Veľkosť: 199.2 kB Formát: pdf Dátum: 6.9.2018
Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do samosprávy obcí 2018 Veľkosť: 248.6 kB Formát: pdf Dátum: 24.8.2018
Zverejnenie emailovej adresy pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Veľkosť: 200.8 kB Formát: pdf Dátum: 24.8.2018
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov vo voľbách do samosprávy obcí v r. 2018 Veľkosť: 186.7 kB Formát: pdf Dátum: 16.8.2018
Oznámenie o zverejnení počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do samosprávy r. 2018 Veľkosť: 209.9 kB Formát: pdf Dátum: 16.8.2018
Protokol o skúškach vzorky vody - ČOV Mankovce Veľkosť: 1.3 MB Formát: pdf Dátum: 1.8.2018
Informácia o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. Veľkosť: 12.4 kB Formát: docx Dátum: 26.11.2018
Protokol o skúškach vzorky vody-Vodovod Mankovce Veľkosť: 3.2 MB Formát: pdf Dátum: 31.5.2018
Protokol o skúškach vzorky vody - ČOV Mankovce Veľkosť: 1.24 MB Formát: pdf Dátum: 31.5.2018
Záverečný účet Obce Mankovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 - návrh Veľkosť: 306.5 kB Formát: doc Dátum: 25.4.2018
Protokol o skúške vzorky č.1705/P/0522 Veľkosť: 2.15 MB Formát: pdf Dátum: 3.4.2018
Protokol o skúške vzorky č.1705/P/0524 Veľkosť: 2.15 MB Formát: pdf Dátum: 3.4.2018
Protokol o skúške vzorky č.1711/P/1304,1306,1305 Veľkosť: 3 MB Formát: pdf Dátum: 3.4.2018
Evidencia štandardov kvality - odpadová voda Veľkosť: 784 kB Formát: pdf Dátum: 29.3.2018
Evidencia štandardov kvality - pitná voda Veľkosť: 769.5 kB Formát: pdf Dátum: 29.3.2018
Informácia pre užívateľov náhradných pozemkov Veľkosť: 326.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2018
Upovedomenie o začatí konania a anariadenia ústneho pojednávania. Veľkosť: 935.7 kB Formát: pdf Dátum: 12.2.2018
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín č.38/2018 Veľkosť: 14.4 kB Formát: docx Dátum: 2.2.2018
Usmernenie ku konaniu novely zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľn. pôdy Veľkosť: 2.17 MB Formát: pdf Dátum: 12.1.2018
Rozpočet hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Mankovce na roky 2019,2020,2021 - Návrh Veľkosť: 122.5 kB Formát: xls Dátum: 30.11.2018
Kompostéry pre združenie Záhrada Európy Veľkosť: 727.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.12.2018
VZN č. 1/2019 o dani z nehnuteľnosti Veľkosť: 67.5 kB Formát: doc Dátum: 19.12.2018
VZN č. 2/2019 o podmienkach určovania dane za psa Veľkosť: 36 kB Formát: doc Dátum: 19.12.2018
VZN č.3/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Veľkosť: 37 kB Formát: doc Dátum: 19.12.2018
VZN č. 4/2019 o podmienkach odpadových vôd do splaškovej kanalizácie Veľkosť: 37 kB Formát: doc Dátum: 19.12.2018
VZN č. 5/2019 prevádzkový poriadok pohrebiska Veľkosť: 96 kB Formát: doc Dátum: 19.12.2018
VZN č. 6/2019 o držaní psov Veľkosť: 52 kB Formát: doc Dátum: 19.12.2018
VZN č. 7/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Veľkosť: 30.5 kB Formát: doc Dátum: 19.12.2018
VZN č. 8/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Mankovce Veľkosť: 40.5 kB Formát: doc Dátum: 19.12.2018
VZN č. 9/2019 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie Veľkosť: 52 kB Formát: doc Dátum: 19.12.2018
VZN č. 10/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ Veľkosť: 39.5 kB Formát: doc Dátum: 19.12.2018
Zápisnica z 2. zasadnutia OZ obce Mankovce Veľkosť: 78 kB Formát: doc Dátum: 17.12.2018
Zápisnica z 1. zasadnutia OZ obce Mankovce Veľkosť: 954.9 kB Formát: pdf Dátum: 10.12.2018
Rozpočet hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Mankovce na roky 2019, 2020, 2021 Veľkosť: 135.5 kB Formát: xls Dátum: 20.12.2018
Návrh VZN č. 1 dani z nehnuteľnosti Veľkosť: 67.5 kB Formát: doc Dátum: 30.11.2018
Návrh VZN č. 2 o podmienkach určovania dane za psa Veľkosť: 36 kB Formát: doc Dátum: 30.11.2018
Návrh VZN č. 3 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Veľkosť: 37.5 kB Formát: doc Dátum: 30.11.2018
Návrh VZN č. 4 o podmienkach odpadových vôd Veľkosť: 36 kB Formát: doc Dátum: 30.11.2018
Návrh VZN č. 5 prevádzkový poriadok cintorína Veľkosť: 96 kB Formát: doc Dátum: 30.11.2018
Návrh VZN č.6 o držaní psov Veľkosť: 52 kB Formát: doc Dátum: 30.11.2018
Návrh VZN č.7 o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ Veľkosť: 31 kB Formát: doc Dátum: 30.11.2018
Návrh VZN č. 8 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠZ Veľkosť: 35 kB Formát: doc Dátum: 30.11.2018
Návrh VZN č. 9 o núdzovom zásobovaní vodou Veľkosť: 52.5 kB Formát: doc Dátum: 30.11.2018
Návrh VZN č. 10 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ Veľkosť: 40 kB Formát: doc Dátum: 30.11.2018
Protokol o skúškach vzorky vody - Vodovod Mankovce Veľkosť: 3.26 MB Formát: pdf Dátum: 26.11.2018
Protokol o skúškach vzorky odpadovej vody - ČOV Mankovce Veľkosť: 2.39 MB Formát: pdf Dátum: 26.11.2018