Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

2015

  

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN č. 9/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Mankovce Veľkosť: 41.5 kB Formát: doc Dátum: 23.11.2015
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny č.31/2015 Veľkosť: 13.2 kB Formát: docx Dátum: 5.2.2015
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín č. 30/2015 Veľkosť: 13 kB Formát: docx Dátum: 5.2.2015
K.FOREST-Ds.r.o. Revúca-Zápisnica z ústneho pojednávania-výrub drevín Veľkosť: 1.68 MB Formát: pdf Dátum: 6.3.2015
VZN č. 11/2015 o podmienkach predaja výrobkov a posytovaní služieb na trhových miestach Veľkosť: 24.9 kB Formát: doc Dátum: 31.3.2015
Verejná vyhláška-realizácia optických sietí, Klaster Mankovce, obec Zlatno Veľkosť: 638.5 kB Formát: doc Dátum: 11.8.2015
Územné rozhodnutie - verejná vyhláška - Realizácia optických sietí, Klaster Mankovce, obec Zlatno Veľkosť: 5.65 MB Formát: pdf Dátum: 29.9.2015
Register škôl - MŠ Mankovce, ZŠ Mankovce-kontaktné údaje Veľkosť: 500.9 kB Formát: pdf Dátum: 1.10.2015
VZN č. 12/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ Veľkosť: 40 kB Formát: doc Dátum: 23.11.2015
VZN č. 11/2016 o miestach určených na umiesťňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane Veľkosť: 40 kB Formát: doc Dátum: 23.11.2015
VZN č. 10/2016 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie Veľkosť: 52 kB Formát: doc Dátum: 23.11.2015
Zmluva o dielo - MARKO GAS s.r.o. Bratislava Veľkosť: 5.55 MB Formát: pdf Dátum: 29.12.2015
VZN č. 8/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky z Základnej škole Mankovce Veľkosť: 27 kB Formát: doc Dátum: 23.11.2015
VZN č. 7 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Veľkosť: 31 kB Formát: doc Dátum: 23.11.2015
VZN č. 6/2016 o držaní psov Veľkosť: 52 kB Formát: doc Dátum: 23.11.2015
VZN č. 3/2016 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Veľkosť: 72 kB Formát: doc Dátum: 23.11.2015
VZN č. 5/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska Veľkosť: 96 kB Formát: doc Dátum: 23.11.2015
VZN č. 4/2016 o podmienkach odpadových vôd do splaškovej kanalizácie Veľkosť: 36.5 kB Formát: doc Dátum: 23.11.2015
VZN č.2/2016 o podmienkach určovania dane za psa Veľkosť: 36 kB Formát: doc Dátum: 23.11.2015
VZN č. 1/2016 o dani z nehnuteľnosti Veľkosť: 66.5 kB Formát: doc Dátum: 23.11.2015
Návrh -Rozpočet hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Mankovce na roky 2016,2017,2018 Veľkosť: 104 kB Formát: xls Dátum: 23.11.2015
Výberové konanie hlavného kontrolóra obce Mankovce-vyhlásenie Veľkosť: 789.4 kB Formát: pdf Dátum: 8.12.2015